Build@School

een online game om technisch inzicht en bouwcoördinatie bij leerlingen te stimuleren

Doelstelling Build@School

 

Meer jongeren laten starten in de bouw en de infrastructuur: dat is hard nodig om nu en straks te kunnen voorzien in de vraag naar arbeidskrachten in deze sector. Met het scholenproject Build@School worden leerlingen voor (bouwtechniek) in brede zin enthousiast gemaakt.

De game is niet alleen leuk om te doen, maar kent daarnaast meerdere interessante leerfacetten, zoals

– Werken in teamverband
– Tekening lezen
– Calculeren
– Inkopen
– Plannen
– Logistiek
– Bouwcoördinatie
– Bouwen

Doelgroep Build@School

 

Build@School is bedoeld voor scholen die hun leerlingen op MBO-HAVO-VWO en Technasium iets extra’s willen bieden bij hun studiekeuze.

De game is een scholenbouwspel, een digitaal programma (in een beschermde computergame omgeving) dat garant staat voor een geslaagde activiteit.

Arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten komen vaak voor. Ad van Luijt Mediation geeft een grotere kans voor een oplossing (win-win). Luisteren naar elkaars standpunten en wensen en deze in kaart brengen. Kijken waar de gemeenschappelijke belangen liggen om uit de ontstane situatie te komen.

De oplossing

Als mediator zorgen we ervoor minder strijdbaar tegenover elkaar te staan en in onderling overleg te zoeken naar een oplossing.

Deze kan bestaan uit het herstellen van de samenwerking, de re-integratie van een (zieke) werknemer, maar ook de mogelijkheid bekijken van het beëindigen van het dienstverband. Samen komen tot een voor beide partijen weloverwogen oplossing.

Bouwconflicten

Het bouwen en ontwikkelen in de bouwsector zijn in de afgelopen decennia in toenemende mate complexe opgaven geworden, die niet alleen om technische, financiële, juridische en organisatorische vaardigheden vragen, maar ook een beroep doen op de communicatieve vermogens van alle betrokkenen. Dit in een soms door omstandigheden én partijen, op scherp gezette situatie. Dit maakt partijen gevoelig voor misverstanden en verschillen.

De oplossing

Ad van Luijt Mediation stelt het bemiddelen van conflicten en het resultaat centraal. Er wordt getracht wederzijds begrip en betere communicatie tussen partijen te bevorderen en destructief naar constructief te transformeren.

Zakelijke conflicten

Mensen denken vaak dat er geen ruimte voor onderhandeling is, bijvoorbeeld als een van de partijen een instantie is. Regels zijn immers regels, en daar mag je niet van afwijken. Toch blijkt mediation ook in conflicten tussen een burger en een instantie vaak de weg tot een gezamenlijke oplossing. Vaak gaat een conflict namelijk niet om regels, maar om misverstanden, miscommunicatie of verkeerde bejegening.

De oplossing

Door daar aandacht aan te geven tijdens de business mediation, ligt een oplossing vaak binnen handbereik. Ook door uitleg over regelgeving en achtergronden komt een regeling dikwijls binnen bereik. Daarbij is het vaak mogelijk oplossingen te vinden die geen precedent scheppen en de onderhandelingsruimte niet te buiten gaan.
Ad van Luijt Mediation kunt u ook inschakelen voor bemiddeling bij conflicten in een bedrijf of tussen bedrijven onderling. Denk aan conflicten tussen werkgevers en werknemers, conflicten tussen een bedrijf en een leverancier, problemen rondom bedrijfsovername of -fusie, concurrentiegeschillen etc.

Omgevingsconflicten

Altijd vervelend en dagelijks terugkomend, conflicten in de directe woonomgeving. Burengeschillen over een erfscheiding, geluidsoverlast of een conflict met de woningbouwvereniging. Maar ook milieu-gerelateerde probleemgevallen met complexe regelgeving valt onder omgevingsproblematiek. Soms kan met een goed en gestructureerd gesprek net dat beetje begrip voor elkaar opgebracht worden zodat er geen geldverslindende juridische procedures worden opgestart. Variërend van eenvoudige geschillen die snel opgelost kunnen worden tot procesmatige sturing en technisch inhoudelijk advies, al of niet in samenwerking met andere gespecialiseerde bureaus.

De oplossing

Ad van Luijt Mediation biedt hiervoor goede oplossingen waarbij de belangen van alle belanghebbenden meegenomen worden in de zoektocht naar een afsprakenprogramma. Zeker wanneer het initiatief bij u ligt, wekt u vertrouwen bij andere betrokken partijen, een van de pijlers van een succesvolle mediation.

Ad van Luijt Mediation staat TUSSEN de partijen

 

  • Onafhankelijke bemiddelaar die tussen partijen staat
  • Ondersteunt partijen
  • Zorgt voor opheffing eventuele machtsongelijkheid
  • Zoekt naar oplossingen, niet naar gelijk of ongelijk
  • Geen winnaar en geen verliezer
  • Via bemiddeling wordt 90% opgelost
  • Advocaat: niet nodig cq. effectievere inzet
  • Dossiervorming: nauwelijks, verslaglegging
bouwconflictbemiddeling

Wie is Ad van Luijt Mediation

Na jaren als manager in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, heeft hij alle soorten van conflicten voorbij zien komen. Soms was hij daar direct partij in of werd er ongewild in “meegesleurd”. Dit heeft hem ertoe bewogen om in 2016 een opleiding tot mediator te volgen en zich op dit gebied te bekwamen met als specialisatie arbeids-, bouw-, zakelijke- en omgevingsconflicten.

Geïnteresseerd? Meer informatie nodig?

Neem vrijblijvend contact op met Ad van Luijt.

Mobiel: 06-53 531 401

E-mail: info@advanluijtmediation.nl

Postadres: Postbus 1905, 1200 BX HILVERSUM

U kunt ook uw vraag stellen via onderstaand contactformulier. Ik zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

CONTACTFORMULIER