omdat het ook anders kan!

Conflicten

Conflicten komen helaas voor. Meestal worden die conflicten in goed overleg opgelost, maar lang niet altijd! De tendens is dan een groeiend wantrouwen, irritatie over en weer, waardoor meer juridisering.

De standpunten worden bepaald en stellingen betrokken. Gevolg: er wordt een advocaat ingeschakeld en de procedure wordt gestart.

Maar het kan ook anders!

Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, het onderhandelingsproces tussen deelnemers begeleid teneinde tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen.

Een mediator heeft een andere rol dan een advocaat, rechter of arbiter. Hij is, anders dan een advocaat, geen verlengstuk van één partij en kan daarbij, anders dan bij een rechter of arbiter, slechts een oplossing bereiken als beide partijen, er om welke reden dan ook, mee instemmen.

Waarom Ad van Luijt Mediation?

Wij hanteren een innovatieve methode om de schade, ondanks alle inspanningen van partijen, alsnog binnen de perken te houden.

Ad van Luijt Mediation staat TUSSEN de partijen

• Onafhankelijke bemiddelaar die tussen partijen staat
• Ondersteunt partijen
• Zorgt voor opheffing eventuele machtsongelijkheid
• Zoekt naar oplossingen, niet naar gelijk of ongelijk
• Geen winnaar en geen verliezer
• Via bemiddeling wordt 90% opgelost
• Advocaat: niet nodig cq. effectievere inzet
• Dossiervorming: nauwelijks, verslaglegging

Arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten komen vaak voor. Ad van Luijt Mediation geeft een grotere kans voor een oplossing (win-win). Luisteren naar elkaars standpunten en wensen en deze in kaart brengen. Kijken waar de gemeenschappelijke belangen liggen om uit de ontstane situatie te komen.

De oplossing

Als mediator zorgen we ervoor minder strijdbaar tegenover elkaar te staan en in onderling overleg te zoeken naar een oplossing.

Deze kan bestaan uit het herstellen van de samenwerking, de re-integratie van een (zieke) werknemer, maar ook de mogelijkheid bekijken van het beëindigen van het dienstverband. Samen komen tot een voor beide partijen weloverwogen oplossing.

Bouwconflicten

Het bouwen en ontwikkelen in de bouwsector zijn in de afgelopen decennia in toenemende mate complexe opgaven geworden, die niet alleen om technische, financiële, juridische en organisatorische vaardigheden vragen, maar ook een beroep doen op de communicatieve vermogens van alle betrokkenen. Dit in een soms door omstandigheden én partijen, op scherp gezette situatie. Dit maakt partijen gevoelig voor misverstanden en verschillen.

De oplossing

Ad van Luijt Mediation stelt het bemiddelen van conflicten en het resultaat centraal. Er wordt getracht wederzijds begrip en betere communicatie tussen partijen te bevorderen en destructief naar constructief te transformeren.

Zakelijke conflicten

Mensen denken vaak dat er geen ruimte voor onderhandeling is, bijvoorbeeld als een van de partijen een instantie is. Regels zijn immers regels, en daar mag je niet van afwijken. Toch blijkt mediation ook in conflicten tussen een burger en een instantie vaak de weg tot een gezamenlijke oplossing. Vaak gaat een conflict namelijk niet om regels, maar om misverstanden, miscommunicatie of verkeerde bejegening.

De oplossing

Door daar aandacht aan te geven tijdens de business mediation, ligt een oplossing vaak binnen handbereik. Ook door uitleg over regelgeving en achtergronden komt een regeling dikwijls binnen bereik. Daarbij is het vaak mogelijk oplossingen te vinden die geen precedent scheppen en de onderhandelingsruimte niet te buiten gaan.
Ad van Luijt Mediation kunt u ook inschakelen voor bemiddeling bij conflicten in een bedrijf of tussen bedrijven onderling. Denk aan conflicten tussen werkgevers en werknemers, conflicten tussen een bedrijf en een leverancier, problemen rondom bedrijfsovername of -fusie, concurrentiegeschillen etc.

Omgevingsconflicten

Altijd vervelend en dagelijks terugkomend, conflicten in de directe woonomgeving. Burengeschillen over een erfscheiding, geluidsoverlast of een conflict met de woningbouwvereniging. Maar ook milieu-gerelateerde probleemgevallen met complexe regelgeving valt onder omgevingsproblematiek. Soms kan met een goed en gestructureerd gesprek net dat beetje begrip voor elkaar opgebracht worden zodat er geen geldverslindende juridische procedures worden opgestart. Variërend van eenvoudige geschillen die snel opgelost kunnen worden tot procesmatige sturing en technisch inhoudelijk advies, al of niet in samenwerking met andere gespecialiseerde bureaus.

De oplossing

Ad van Luijt Mediation biedt hiervoor goede oplossingen waarbij de belangen van alle belanghebbenden meegenomen worden in de zoektocht naar een afsprakenprogramma. Zeker wanneer het initiatief bij u ligt, wekt u vertrouwen bij andere betrokken partijen, een van de pijlers van een succesvolle mediation.

Wie is Ad van Luijt

Na jaren als manager in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, heeft hij alle soorten van conflicten voorbij zien komen. Soms was hij daar direct partij in of werd er ongewild in “meegesleurd”. Dit heeft hem ertoe bewogen om in 2016 een opleiding tot mediator te volgen en zich op dit gebied te bekwamen met als specialisatie arbeids-, bouw-, zakelijke- en omgevingsconflicten.

Laten we praten

Zij gingen u voor

“Mauris aliquam lobortis eros tincidunt sodales. Vestibulum non quam vitae sapien eleifend varius. Phasellus id metus mauris.”

“Mauris aliquam lobortis eros tincidunt sodales. Vestibulum non quam vitae sapien eleifend varius. Phasellus id metus mauris.”

“Mauris aliquam lobortis eros tincidunt sodales. Vestibulum non quam vitae sapien eleifend varius. Phasellus id metus mauris.”

Home     Services     About     Contact     Privacy     Terms

Your Business Street Address

Your City/Town, State, Country

hello@yourwebsite.com
123 123 123